Veteráni 2018

Zpráva o činnosti družstva veteránů SDH Třeština v roce 2018.

Družstvo veteránů, zahájilo soutěžní rok 2018 prověrkou svých sil po zimním odpočinku okrskovou soutěží, kterou stejně jako loni uspořádal na naší domácí trati místní sbor dne 06. května. Obsadili jsme 3 místo a první a také poslední letošní pohár. Protože účast družstev našeho okrsku byla velice tristní, rozhodlo se vedení okrsku vyhlásit ještě soutěž o pohár starosty okrsku, my jsme se v této soutěži polepšili a obsadili jsme druhé místo.

Velká cena okresu Šumperk Holba Cup 2018 pro družstva veteránů již tradičně začíná v Hrabové a to letos konkrétně 27. května. Naše první vystoupení nás časem 28,11 s velkými problémy na koši a na rozdělovači zařadilo až na 13 místo a body za umístění nás velkým obloukem obešly. Slabou záplatou na naše smutnění byla pivní a kofolová omluvenka jednoho z nešťastníků.

Za čtrnáct dnů jsme si v Dolních Studénkách chtěli napravit svoji reputaci, bohužel veliké problémy na rozdělovači nám nedovolily pokus dokončit a naše první nešťastné NP nám pokazilo naše snažení. Zařadili jsme se na konec startovního pole, tedy na 13 místo a body opět pobral někdo jiný.

Po dvouměsíční soutěžní pauze jsme navštívili 04. srpna soutěž v Bludově. Nálada v týmu nebyla nejlepší, po dvou fiascích jsme byli nervózní. Nakonec jsme letošním nejlepším časem 20,58 obsadili 5 místo a získali prvních 6 bodů.

Druhý den tedy 05. srpna jsme odjeli obecním autem do Sobotína na čtvrtou soutěž Velké ceny. Po dobře rozběhnutém útoku a pravém sestřiku v čase 23,89 pravý proudař stříká a stříká a stříká a stříká, až se klapka uráčí konečně spadnout a to v čase 65,69. Náš nejdelší čas však kupodivu stačil na 11 místo a zisk 1 bodu do Velké ceny – původně nás chtěli vyřadit za nesestříknutí do 1 minuty, ale po protestu uznali, že nasátí bylo v pořádku a čas nám uznali a potvrdili zisk 1 bodu. Letos poprvé byla připravena veteránská soutěž v Hrabišíně. Naše vystoupení 11. srpna bylo takové průměrné, čas 23,80 nás usadil na 9 místo a my se radovali za zisk 3 bodů. No radovali – nebylo mnoho času, protože nás druhý den čekala soutěž u nás doma a to jak víte je mnoho starostí s přípravami a tak jsme doma 12. srpna ani nepočítali s nějakým dobrým výsledkem, i když v koutku duše se všichni chceme před domácím publikem ukázat. A to se nám nakonec docela povedlo. Druhý náš nejlepší čas v sezóně, 20,86 stačil na 6 místo a zisk 6 bodů.

Tento náš výsledek nám vytvořil ještě jakousi teoretickou šanci před poslední soutěží v Bohuslavicích 26. srpna a to na postup na finále. Bohužel problémy na koši u vypůjčeného člena a dokončený čas 22,93 nám pomohl k zisku 4 bodů za 8. místo – to nám na postup na finále nestačilo.

Celý soutěžní rok jsme se potýkali s personálním obsazení postu pravého proudaře, nemáme stabilního, a proto si musíme neustále někoho půjčovat, ten není s námi ostatními sehrátý a to nepřispívá k dobrému výsledku. Nejen proto, ale hlavně proto, výsledkem našeho loňského snažení byl zisk 20 bodů a opět 8 místo – první nepostupové.

Náladu jsme si sice zpravili třetím místem na naší domácí noční soutěži, časem 20,55 jsme vytvořili náš letošní nejlepší čas, bohužel až na soutěži mimo velkou cenu. Kdyby to takto šlo na velké ceně, to bylo „jiný kafe“.

Celé naše letošní vystupování většina z nás projednala a řádně prodiskutovala na závěrečném ukončení sezóny spolu s ostatními členy všech soutěžních dospěláckých kolektivů na našem hřišti. Výsledek bohaté diskuse se jistě projeví ve výsledcích v soutěžní sezóně 2019.

Členové družstva veteránů se kromě svého soutěžní snažení také pravidelně zdokonalují na trénincích, která však musíme přizpůsobovat pracovnímu vytížení jednotlivých členů. Mimo sportování se také zapojujeme do příprav a průběhu všech kulturních a sportovních aktivit našeho sboru, jako jsou tradiční hasičský ples, soutěže, zabíjačka a také těch akcí slavnostních a společenských jako jsou návštěvy valných hromad okolních sborů, oslav výročí okolních sborů samozřejmě i přání našim jubilantům. V neposlední řadě je také třeba zmínit poslední rozloučení s našimi členy na jejich poslední cestě.

Závěrem bych rád poděkoval všem našim podporovatelů za podporu, věřím, že tato podpora bude trvat i v roce 2019. My se budeme snažit stabilizovat kádr a docílit lepších výsledků než v roce 2018.

Děkuji Vám za pozornost.

František Laštůvka