Historie

MOTTEM práce hasičů v Třeštině je památná řeč náčelníka Michala Poštulky, jež pronesl na Valné hromadě dne 8. 1. 1922 a která jejich aktivní činnost provází do dnešních dnů.

Naše krásné heslo: bližnímu ku pomoci a vlasti ku oslavě, jest také jeden a to hlavní cíl hasičstva. Hasič netáže se : Kde hoří ? Neb : U koho hoří ? On jen vidí zhoubný živel, který ničí majetek bližního, on ochotně spěchá ku pomoci. A proto pěstujme každý sám humanitu, lidskost v sobě a pamatujme vždy, že ti, kteří s námi žijí jsou také lidé a že chtějí žít. Ve sboru hasičském musí pracovat svorně inteligent vedle dělníka, rolník vedle úředníka a uznejme si sami, že stavovské boje rozežírají všecek život občanský a národní. Proto v hasičském životě se politika pěstovat nemá a nesmí. Vybízím Vás bratři ku svornosti a ku společné práci.

Dobová fotografie

dobová fotografie

Historie sboru dobrovolných hasičů Třeština je sepsána v následujících kapitolách

  1. Předválečná historie sboru
  2. Poválečná historie sboru
  3. 80. a 90. léta 20. století
  4. Novodobá historie sboru